Máy Phát Oxy, hay máy tạo oxy sạch loại tinh khiết >92% phục vụ sản xuất máy tạo khí ozone nồng độ cao.