Showing all 3 results

Máy tạo khí ozone công nghiệp thương hiệu Ecomax Ozone được sản xuất và lắp đặt theo công nghệ của Canada – Đây là sản phẩm chất lượng cao của Ecomax trong lĩnh vực diệt khuẩn & và khử độc. Máy tạo khí ozone của Ecomax được đăng kí chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng TCVN 7171:2002, ISO 9001:2008, thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Chat Zalo