Ứng dụng công nghệ ozone như thế nào trong trang trại chăn nuôi gia cầm

Do nhu cầu thực phẩm ngày càng gia tăng không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu cho các nước trên thế giới chính vì vậy các trang trại chăn nuôi ngày càng phát triển. Theo số liệu thống kê, hiện có 9.897 trại chăn nuôi trên toàn quốc. Trong quá trình chăn nuôi, khí…

Chat Zalo