Dây teflon chịu ăn mòn hoá chất

Giá: 150,000
Thị trường: 200,000
Tiết kiệm: 50,000 (25%)