Thiết bị đo nồng độ Ozone (O3) SKY2000-O3 cầm tay

  • Màn hình LCD, đọc trực tiếp các loại khí, đơn vị, nồng độ, giờ địa phương, v.v.
  • Hỗ trợ tiếng Anh / tiếng Trung hoạt động, dễ dàng thay đổi.
  • Đơn vị nồng độ khí PPM và mg/m3có thể được thay đổi nhanh chóng.
  • Máy bơm lấy mẫu vi mô tích hợp, 10 lớp hút có sẵn.
  • Chứng nhận chống cháy nổ